fbpx
Contact Form
Apply Now

List of toppers – class XIII

Sr. No. Name Year
1 Ketan Bhati 2009-10
2 Nishant Dhaka 2010-11
3 Sarthak Taneja 2011-12
4 Sabita Chauhan 2012-13
5 Kriti Sharma 2013-14
6  Harshita Sharma 2014-15
7 Aditya Raj 2015-16
8  Akshat Kumar 2016-17
9  Kritika Tiwari 2017-18
10 Prashant Kumar 2018-19
11 Vaibhav Srivastava 2019-20